Eldad Beck: במחשכים ומאחורי הצהרות הידידות הרשמיות, פועל משרד החוץ של גרמניה להצרת פעולות “האגודה לידידות”, המהווה נדבך חשוב בקידום היחסים בין המדינות • מביטול פרויקט “ימי ישראל” ועד הנחיות “שלא להיפגש עם גורמי ימין” – היחסים בדרך להידרדרות משמעותית? – האם משרד החוץ הגרמני פועל לפגיעה ביחסים עם ישראל? | Israel Hayom | ישראל היום

  • 0

Leave a Reply